Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları Protein Metabolizması

Protein metabolizması bozukluğunun pek çok çeşidi bulunmaktadır. Hastalığa özel protein ikameleri, protein ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Mamma bu hastaların gereksinimlerini karşılamak için çeşitli protein ikameleri ile
sunmaktadır.

Fenilketonüri 
Organik Asidemi
MSUD